Publications

The following eight books have been already published.

Rang Sangeet (Kannada)

By: Dr.Ramakrishan Marate 

Sangeet Samrat Pt.Basavaraj Rajguru (Kannada)

By: Sri Nijaguna Rajguru 

Gayanagange Dr. Gangubai Hangal (Kannada)

By: Smt.Rekha Hegade Aravind 

Yakshagaan Sangeeta Paddati (Kannada)

By: Dr.Kabbinale Vasant Bharadwaj 

Shri Shyamkrishan Vaggeyavyakyana (Kannada)

By: Prof.RVishweshwaranna

Shri Muttaya Bhagavathara Rachanegalu(Kannada)

By: Dr.T N Padma

Shri Ramaleela Darshanam(Kannada)

By: Dr.Kabbinale Vasant Bharadwaj

The parallel Study of Natya and Ritualistic Mudras (English)

By: Dr.ChetanaRadhakrishan